Lähetyksen kesäpäivät 15.-17.6.2018 Raahessa #Syvemmälle

15.-17.6.2018 Kylväjän ja Suomen Raamattuopiston yhdessä järjestämät Lähetyksen kesäpäivät Kauniaisissa.

Täältä löytyvät edellistenkin kesäpäivien postaukset.

tiistai 26. kesäkuuta 2012

Pyhä Henki luo yhteyden


Laulu: On vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin

Pyhä Henki luo yhteyden
Lehtori Marja-Kaarina Marttilan raamattutunti Lähetyksen kesäpäivillä Imatralla 2012

Luokkahuoneessa istuu 18 opiskelijaa, jotka tulevat 15 eri maasta tai kulttuuripiiristä. Oppitunnin aiheena on 1 Mooseksen kirjan 3. luku Missä olet Adam? Kaikilla on kaksi Raamattua auki pulpetilla, yksi suomeksi ja yksi omalla kielellä. Oppitunnin aluksi laulettiin Leikkejä on monta valo on yksi, hän on Jeesus Kristus. Luokassa on auki myös kaksi hepreankielistä Raamattua, toinen on modernia hepreaa, jota lukee yksi opiskelijoista ja toinen on  VT, jossa jossa Heprea-Englanti- rinnakkain, josta opettaja yrittää ruostuvalla heprean taidollaan tarkistaa joidenkin sanojan merkityksiä. Kun käännöksiä on niin monia, välillä tulee kiivas keskustelu siitä, mikä niistä on oikea.
Olemme Suomen Raamattuopiston Kristittynä Suomessa –maahanmuuttajien kotoutumiskurssin oppitunnilla. Viikossa opiskellaan 14 lähiopetustuntia suomen kieltä ja sen rinnalla kulttuuria, maan historiaa, yhteiskunta ja työelämätietoutta ja joka viikko myös Raamattua ja katekismusta. Kun minua pyydettiin tämän opintolinjan vastaavaksi opettajaksi, tiesin, että se tulee olemaan hyvin erilaista kuin homogeenisen äidinkielenään samaa kieltä puhuvien opettaminen. Olen opettanut vuosia Mongoliassa, jossa olen itse ollut vierasmaalainen ja saanut vähän kokemusta kulttuurienvälisestä kohtaamisesta opetustilanteessa. Mutta pelkän tämän kokemuksen varassa en olisi ottanut vastaavan opettajan tehtävää vastaan. Uskalsin toimeen ryhtyä, koska uskon, että Pyhä Henki luo yhteyden yli kieli- ja kulttuurimuurien.
Meidän aiheemme tässä ja nyt on laaja ja liittyy kolmannen uskonkappaleen teemaan eli Pyhän Hengen työhön. Olen valinnut yhden raamatunkohdan, jonka kautta pureudumme kysymykseen, miten Pyhä Henki luo yhteyden ihmisten keskelle. Pyhän Hengen toimintaa emme voi ohjata, emme voi Henkeä määrätä. Se puhaltaa siellä missä se tahtoo ja luo yhteyttä jopa sellaisten ihmisten keskelle, jotka ovat alun perin täysin tuntemattomia toisilleen, joilla on aivan erilainen kulttuuritausta ja jotka tulevat keskenään vuosikymmeniä sotineista valtioista. Kyse on siis jostakin sellaisesta, jota ei rakenneta suvaitsevaisuudella, humanitäärisyydellä, filantropialla tai muulla sellaisella, joka lähtee ihmisen pyrkimyksestä murtaa välillämme olevia yhteyden esteitä.
Aivan aluksi voimme sanoa, että PH ei luo yhteyttä tekemällä ensin kaikki ihmiset ystäväksi keskenään. Aito Pyhän Hengen luoma yhteys ei ala siitä, että ihmiset tutustuvat toisiinsa ja heistä tulee ystäviä keskenään. Sehän olisi inhimillisiin suhteisiin perustuvaa yhteyttä eikä PH:n luomaa yhteyttä. Sellainen yhteys olisi hyvin heikolla pohjalla ja menisi rikki, kun tulisi eteen ensimmäinen asia, josta ollaan eri mieltä eikä löydetä rakentavaa tapaa keskustella. Yhteys hajoaisi inhimilliseen epätäydellisyyteen, jos se perustuisi meistä lähtöisin oleviin tekijöihin.
PH:n yhteys ei siis perustu ystävyyteen, niin tärkeä asia kuin ystävyys onkin. Valitettavan usein me ajattelemme, että voimme kokea yhteyttä vain ystäviimme tai niihin, jotka jotenkin tunnemme. Näin ajatellen menetämme paljon. Pyhä Henki kuten totesin, luo yhteyden, joka ei perustu mihinkään ihmisistä lähtevään. Ihmiset, jotka ovat kokeneet PH:n luomaa yhteyttä voivat kyllä tulla ystäviksi keskenään, mutta ystävyys on mahdollinen seuraus eikä yhteyden edellytys.
PH:n yhteys ei myöskään perustu siihen, että olemme samasta kirkkokunnasta. Se ei perustu siihen, että olemme aina laulaneet samoja hengellisiä lauluja, tulkinneet tietyt raamatunkohdat aina samalla tavalla. Yhteys, jonka PH henki luo on syvempää kuin yhteys joka syntyy samanmielisten ihmisten kesken ja perustuu näihin samankaltaisuuksiin. Miten PH siis luo yhteyden?
Luemme Joh evankeliumin 14.luvun jakeesta 15 jakeeseen 27.
Jeesus lupaa tässä lähettää Pyhän Hengen omilleen ja sanoo erään tähän liittyvän asian ainakin neljä kertaa.  Saman asian neljään otteeseen vähän eri sanoin. Sen täytyy siis olla keskeinen myös Pyhän Hengen kannalta. Mikä se on?
1.     Heti aluksi jakeessa 15.: Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni.
2.     Toiseksi jakeessa 21: Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua.
3.     Kolmannen kerran jakeessa 23: Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani.
4.     Ja neljänneksi ikään kuin varmuuden vakuudeksi, sillä kolme kertaa VT:ssa tarkoittaa jo tärkeää erittäin painokasta asiaa. Jakeessa 24 sama asia kääntäen kielteiseksi muodoksi: joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani.
Tässä yhteydessä sanat käsky, käskyt, sana ja kaiken mitä olen teille puhunut viittaavat kaikki samaan asiaan siis Jeesuksen opetukseen eli koko siihen ilmoitukseen, jonka Jeesus oli saanut tehtäväkseen tuoda Isältä meille. Kyse ei ole vain eettisestä opetuksesta kuten saatamme ymmärtää sanan käsky. Tosin se tarkoittaa myös eettisiä käskyjä, sillä opettaahan Jeesus sekä sanoillaan että teoillaan, miten meidän tulee elää hänen seuraajinaan. llmoitukseen kuuluu sekä tieto siitä, kuka Jumala on ja mitä hän Jeesuksessa tekee ihmiskunnan hyväksi että myös tieto siitä, mikä on totuus ja miten ihmisen tulee elää. Joka rakastaa Jeesusta, elää hänen ilmoituksensa piirissä ja sanan valo ohjaa häntä.
Jeesus lupaa toisen Puolustajan. Kuka on tämä toinen? Kreikan sana Paracleetos, jota Beasley-Murray brittiläisen UT: n selittäjän mukaan ei tule tässä yhteydessä ymmärtää vain oikeussaliin kuuluvana puolustusasianajajan käsitteenä vaan enemminkin ilmaisulla ”viereen kutsuttu” eli kanssakulkija, mentori, ohjaaja ja tukija. Kun Jeesus sanoo lähettävänsä toisen tällaisen, se tarkoittaa, että Hän itse on se ensimmäinen Puolustaja, joka meillä on.
Tästä meille avautuu yksi Pyhän Hengen luoman yhteyden peruspilari: Raamatun opetuksen mukaan Jeesus ja Pyhä Henki ovat yhdessä seisomassa meidän rinnallamme, jotka uskomme. He ovat kanssakulkijamme sekä täällä maailmassa, joka vastustaa Jumalaa että myös kerran, kun seisomme Kaikkivaltiaan, Pyhän Jumalan edessä ja elämämme DVD näytetään meille. Kasvomme eivät punastu häpeästä, vaan saamme painaa ne toisella puolella seisovaa Jeesuksen valkoista viittaa vasten ja tuntea, kun toisella puolella Pyhä Henki purista kättämme ja toteaa Isän edessä, että tämä sinun luomasi ihminen on pannut toivonsa Poikasi Jeesuksen sovitustyöhön ristillä ja hänen ylösnousemukseensa, jossa synti, kuolema ja pahan valta on voitettu. Tämä ihminen on kastettu meidän kaikkien Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja hän uskossa tarttuu kaikkeen siihen, mitä Sinun sanassasi sanotaan.
Miten Pyhä Henki luo yhteyden? Tässä ensimmäinen vastaus
A.     Se puolustaa ja ohjaa meitä.
Mihin se ohjaa? Äsken luimme, että Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää,
1.     opettaa teille kaiken ja
2.     palauttaa mieleenne kaiken,
mitä olen teille puhunut.
Koko Johanneksen evankeliumi korostaa, että Jeesus on Jumalan lähettämä, hän on lähtöisin Jumalasta, hänellä on tehtävä Jumalalta ja valta, jonka hän on saanut, on Isältä. Kuten Jeesus on Isän lähettämä ja tuli Isän nimessä, myös Henki on Isän lähettämä ja tuli Jeesuksen nimessä. Tässä yhteydessä meidän täytyy ymmärtää kaksi asiaa PH:n työstä.
1.     Henki ei tuo mitään uutta ilmoitusta, vaan opettaa ja muistuttaa kaikesta, mistä Jeesus jo oli opettanut.
2.     Henki on Jumalan yksi persoona, kuten Isä ja Poika, eikä persoonaton voima.
Nyt löydämme toisen vastauksen kysymykseen Miten PH luo yhteyden?
B.    kun Pyhä Henki opettaa ja muistuttaa Jeesuksen sanoista, syntyy aito Hengen luoma yhteys. Tätä sain kokea monella oppitunnilla Kristittynä Suomessa-linjalla. Raamatun sana, jota tutkimme yhdessä, sai meidät katsomaan ensin omaan sisimpäämme ja näkemään ne asiat itsestämme, jotka ovat esteenä yhteydelle eli oman syntimme. Siellä näkyy itsekkyyttä, oman voiton tavoittelua, epätervettä kilpailua ja toisten painamista, jo lapsena omaksuttuja pinttyneitä asenteita, joissa halveksitaan toisia kansanryhmiä, ylpeyttä, kateutta, ahneutta, ilkeitä ja pahoja ajatuksia, valkoisia ja mustia valheita, likaisia ajatuksia ja himon vallassa sanottua ja tehtyä sekä myös sanoilla tappamista. Kun tutkimme mainitsemaani kohtaa 1 Mooseksen kirjan lukua 3, yksi afrikkalaisista miesopiskelijoista totesi, ”että hän on aina ajatellut, että Jumalan käskyn rikkominen oli Eevan syy ja Adam halusi vain tehdä rakkaalleen mieliksi ottamalla kielletyn hedelmän vastaan ja syömällä sen. Nyt kun tässä yhdessä olemme tästä keskustelleet, alan ymmärtää, että jos Adam todella olisi rakastanut Eevaa puhtaasta sydämestä, hän ei olisi ottanut hedelmää vastaan, vaan olisi painanut Eevan käden alas ja käskenyt tiputtaa hedelmän maahan ja sanonut: ’Pane se pois, emme saa syödä tästä puusta. Ymmärrän, että se näyttää sinusta kauniilta ja hedelmä varmaan on makea ja käärmeen puhekin kuulostaa viisaalta, mutta Jumala Luojamme sanoi, ettemme saa tästä syödä. Varmasti siinä on jokin salattu viisaus, jota emme nyt vielä ymmärrä’ ”.

Koko luokka kuunteli hiljaa. Hiljaisuus jatkui, kunnes aasialainen nainen jatkoi silmät kostuneina: ”Mutta näin ei käynyt, Eeva antoi hedelmän ja Adam otti sen vastaan ja molemmat lankesivat syntiin.”  Adamin ja Eevan yhteys, jota tässä yritettiin rakentaa yhdessä kielletyn hedelmän syömisenä, ei perustunut totuuteen vaan valheeseen. Yhteyttä ei syntynyt, vaan heti kun Jumala kysyi, mitä oli tapahtunut mies ja nainen alkoivat syyttää toisiaan.

Siinä Kristittynä Suomessa –linjan opetustilanteessa Pyhä Henki, joka on totuuden Henki, opetti ja muistutti meitä ja samalla loi luokkaan yhteyden, jota millään inhimillisellä keinolla emme olisi saaneet aikaan, vaikka olisimme kaikki olleet saman perheen lapsia ja olisimme aina rakastaneet toisiamme yli kaiken. Totuus ihmisen tilasta Luojansa edessä tuli selvästi esille, tässä afrikkalaisen miehen oivalluksessa. Totuus Jumalan sanan edessä myös yhdisti meidät toinen toisiimme. Se rikkoi hengellisen ylpeyden kahleita ja kehotti antamaan anteeksi luokkatoverin heikkoudet. Henki kehotti rakastamaan toista, koska me olemme kaikki Luojamme edessä käskyn rikkoneita ja me tarvitsemme Jeesusta. Ei ole niinkään vähäinen rakkauden osoitus, jos voit sietää joko uskossa tai rakkaudessa heikkoa lähimmäistäsi. Anteeksiantaminen rakentaa yhteyttä.

C.     Kolmas tapa jolla Pyhä Henki rakentaa yhteyttä on siis se, että se aina osoittaa totuuden. Pyhä Henki on Totuuden Henki. Todellinen yhteys ei voi koskaan rakentua valheelle.

D.    asia, jonka haluan nostaa esille aiheesta miten Pyhä Henki rakentaa yhteyden tulee jakeissa 22-23, kun  Juudas -- se toinen, ei Iskariot – kysyy Jeesukselta: "Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?" 23 Jeesus vastasi: ” Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani”

Yhteys voi syntyä vain niiden välille, joille Jeesus on rakas. Jeesus sanoo konditionaalissa Jos joku rakastaa, eli se on kyllä mahdollista kaikille. Jos joku rakastaa Jeesusta, se tarkoittaa, että hän noudattaa Raamatun opetusta. Niiden välille, jotka uskovat ja noudattavat Raamatun opetusta, ilmoituksen sanaa, syntyy yhteys, jota  maailma ei voi kokea, ja jota se ei voi ymmärtää. Sen yhteyden, jonka Pyhä Henki luo, voivat kokea vain ne, jotka uskovat Jeesuksen sanat ja pyrkivät noudattamaan niitä myös elämässään.

Ne jotka ehdoin tahdoin opettavat Raamatun sanan vastaisesti ja menevät mukaan sellaiseen elämään, jossa Jeesuksen käskyt kielletään tai ne kierretään tai vääristetään inhimillisellä selittelyllä tämän ajan ihmisten korviin ja elämän tapoihin sopiviksi, eivät pääse siihen yhteyteen, jonka Pyhä Henki luo, vaikka yrittäisivätkin. He ovat maailmassa ja saatamme kysyä kuten Juudas tätä asiaa Jumalan edessä:” Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle?”

Meidän on vaikea elää tässä jännitteessä, joka syntyy Jeesuksen käskyjen noudattamisesta ja elämisestä maailmassa, joka vastustaa käskyjä. Kristittyinä haluaisimme elää rauhassa kaikkien kanssa, mutta kun maailma huomaa, että elämäntapamme ja päämäärämme ovat erilaisia kuin sen, rauha rikkoutuu. Maailma haastaa jokaisen kristityn vastaamaan, miksi seuraat tuollaisia ikivanhoja opetuksia, kuten esimerkiksi että Jumala olisi luonut maailman.

Maailma huomaa jossain vaiheessa, että opetamme ja elämme toisin kuin yleinen mielipide. Sitä se ei voi hyväksyä. Se ei olisi maailma, jos se ei pyrkisi siihen, että kaikki tekevät niin kuin se haluaa. Se ei olisi yleinen mielipide, jos se ei pyrkisi siihen, että kaikki menevät sen kanssa samaan suuntaan.  Emme voi samaan aikaan kokea yhteyttä maailmaan ja Jeesukseen. Se on mahdotonta. Jos vilpittömästi kuuntelemme Jumalan sanaa ja otamme sen vastaan uskossa, se johtaa siihen, että sana alkaa vaikuttaa elämässämme. Se alkaa näyttää, missä kohdin olemme menossa väärään suuntaan ja alkaa ohjata meitä oikealle tielle. Sana saa meidät rakastamaan Jeesusta ja noudattamaa hänen käskyjään. Jokainen, joka tähän uskaltaa ryhtyä tämän maailman keskellä saa kokea yhteyttä toisiin saman tien kulkijoihin ja tämä yhteys syntyy, vahvistuu ja pysyy Jumalan sanaan yhdistyneen Pyhän Hengen vaikutuksesta. 

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

KIITOS JA AAMEN.
Jyrki